Achiziţii

11 MDA/C/T/GD/40
12 MDA/C/T/GD/32
13 Lămpi cu radiatii ultraviolete uz medical
14 Achiziționare Maști chirurgicale
15 MDA/C/T/GD/31
16 Invitation to Quote (ITQ) MDA-C-H/GD/46_2020 din 27.02.2020 (ECO-Bexe & Pharmaceuticals)
17 MDA/C/T/GD/30
18 MDA/C/T/GD/29
19 Invitation to Quote (ITQ) MDA-C-H/GD/44_2020 din 20.02.2020 (consumabile MS 1)
20 Invitation to Quote (ITQ) MDA-C-H/GD/40_2020 din 10.02.2020 (Condoms)