Anexă

La Decizia Prim-ministrului

INFORMAȚIA

Privind deplasările de serviciu efectuate în străinătate de către personalul

Instituției Publice ”Unitatea de Coordonare, Implementare și Monitorizare a Proiectelor în Domeniul Sănătății” (UCIMP) în perioada anul 2019

 

Nr.

Informații despre deplasare

(scopul, țara/orașul, perioada)

Actul de delegare în deplasare

(nr. dispoziției/ordinului, cu atașarea actului/persoanele delegate)

Costul deplasării

bugetul autorității/ instituției

finanțare externă

1

2

3

4

5

1.

Scopul: Participarea la ședința anuală a Rețelei OMS în Monitorizarea consumului de preparate antimicrobiene

Țara/ orașul: Regatul Danemarcei, Copenhaga

Perioada: 27 - 30 mai 2019

Nr. dispoziției/ordinului: Ordinul UCIMP nr.010110/InC-19 din 24 mai 2019

Persoane delegate: Carp Angela, Specialist în achiziții HIV

Din contul Organizației Mondiale a Sănătății

2.

Scopul: Participarea la ședința organizată de Secretariatul Fondului Global de Combatere TB, SIDA și Malaria cu privire la sustenabilitatea mecanismelor de monitorizare și evaluare HIV în Moldova

Țara/ orașul: Elveția, Geneva

Perioada: 16 octombrie 2019

Nr. dispoziției/ordinului: Ordinul UCIMP nr.010130/InC-19 din 08 octombrie 2019

Persoane delegate: Teutu Violeta, Coordonator program HIV

320,00 EUR

3.

Scopul: Participarea la întrunirea a 11-a a Comitetului Strategic a Fondului Global de Combatere TB, SIDA și Malaria

Țara/ orașul: Elveția, Geneva

Perioada: 17 - 18 octombrie 2019

Nr. dispoziției/ordinului: Ordinul UCIMP nr.010131/InC-19 din 08 octombrie 2019

Persoane delegate: Teutu Violeta, Coordonator program HIV

Din contul Fondului Global de Combatere TB, SIDA și Malaria

Ordine deplasari 2019