Anexă

La Decizia Prim-ministrului

INFORMAȚIA

Privind deplasările de serviciu efectuate în străinătate de către personalul

Instituției Publice ”Unitatea de Coordonare, Implementare și Monitorizare a Proiectelor în Domeniul Sănătății” (UCIMP) în perioada anul 2018

 

Nr.

Informații despre deplasare

(scopul, țara/orașul, perioada)

Actul de delegare în deplasare

(nr. dispoziției/ordinului, cu atașarea actului/persoanele delegate)

Costul deplasării

bugetul autorității/ instituției

finanțare externă

1

2

3

4

5

1.

Scopul: Participarea la ședința anuală a Rețelei OMS în Monitorizarea consumului de preparate antimicrobiene

Țara/ orașul: Regatul Danemarcei, Copenhaga

Perioada: 11 - 15 iunie 2018

Nr. dispoziției/ordinului: Ordinul UCIMP nr.01061/InC-18 din 07 iunie 2018

Persoane delegate: Carp Angela, Specialist în achiziții HIV

Din contul Organizației Mondiale a Sănătății

2.

Scopul: Participarea la întrunirea a 7-a a Comitetului Strategic a Fondului Global de Combatere TB, SIDA și Malaria

Țara/ orașul: Elveția, Geneva

Perioada: 10 - 12 iulie 2018

Nr. dispoziției/ordinului: Ordinul UCIMP nr.01063a/InC-18 din 29 iunie 2018

Persoane delegate: Teutu Violeta, Coordonator program HIV

Din contul Fondului Global de Combatere TB, SIDA și Malaria

3.

Scopul: Participarea la întrunirea ”Monitorizarea și evaluarea serviciilor HIV pentru femeile care utilizează droguri din perspectiva Gender”

Țara/ orașul: Belarus, Minsk

Perioada: 03 - 06 septembrie 2018

Nr. dispoziției/ordinului: Ordinul UCIMP nr.01075/InC-18 din 21 august 2018

Persoane delegate: Zorila Veronica, asistent prevenire HIV/SIDA

Din contul oficiului regional UNODC Belarus

4.

Scopul: Participarea la întrunirea Comitetului Strategic a Fondului Global de Combatere TB, SIDA și Malaria și constituentelor EECA

Țara/ orașul: Elveția, Geneva și Montenegro, Podgorița

Perioada: 04 - 06 octombrie 2018 - Elveția, Geneva; 08 – 12 octombrie 2018 - Montenegro, Podgorița

Nr. dispoziției/ordinului: Ordinul UCIMP nr.01079/InC-18 din 04 octombrie 2018

Persoane delegate: Teutu Violeta, Coordonator program HIV

Din contul Fondului Global de Combatere TB, SIDA și Malaria

5.

Scopul: Participarea la întrunirea a 40-a a Bordului Fondului Global de Combatere TB, SIDA și Malaria

Țara/ orașul: Elveția, Geneva

Perioada: 12 - 15 noiembrie 2018

Nr. dispoziției/ordinului: Ordinul UCIMP nr.01082/InC-18 din 12 noiembrie 2018

Persoane delegate: Teutu Violeta, Coordonator program HIV

Din contul Fondului Global de Combatere TB, SIDA și Malaria

Ordine deplasari 2018