În Moldova au fost lansate două ghiduri noi în domeniul controlului tuberculozei rezistente

La 30 noiembrie curent, la Chişinău, s-a desfăşurat conferinţa ştiinţifică “Diagnosticul microbiologic al tuberculozei rezistente. Măsuri de control al infecţiei în tuberculoza rezistentă”.

Evenimentul a fost organizat de Societatea Ftiziopneumologilor din Republica Moldova, Institutul de Ftiziopneumologie „Chiril Draganiuc”, Universitatea de Stat de Medicină şi Farmacie „Nicolae Testemiţanu, Centrul pentru Politici şi Analize în Sănătate (Centrul PAS) şi Unitatea de Coordonare, Implementare şi Monitorizare a proiectului de Restructurare a Sistemului Sănătăţii (UCIMP RSS) .
În cadrul conferinţei au fost prezentate două ghiduri noi: „Controlul infecţiei în instituţiile medicale implicate în managementul tuberculozei rezistente” şi „Diagnosticul microbiologic al tuberculozei rezistente”. Ghidurile  au fost elaborate de un grup de specialişti din Republica Moldova în baza a două studii, realizate de Laboratorul Naţional de Referinţă în colaborare cu Laboratorul Supranaţional de Referinţă în Micobacteriologie din Borstel (Germania) şi Laboratorul de Biologie Moleculară din Centrul de Cercetări Ştiinţifice, Universitatea din Liubek (Germania). Lucrările au apărut în cadrul proiectului „Fortificarea controlului tuberculozei în Moldova”, implementat de către UCIMP RSS şi Centrul PAS, cu suportul Fondului Global de combatere a SIDA, Tuberculozei şi Malariei. 

Potrivit dlui Valeriu Crudu, doctor în medicină, conferenţiar, unul dintre autorii ghidului privind controlul infecţiei în instituţiile medicale implicate în managementul tuberculozei rezistente, importanţa cercetărilor este foarte mare, aşa cum acestea au fost elaborate în baza unei analize ample a literaturii de profil, care a apărut pe parcursul ultimilor 15 ani, dar şi prin adaptarea unor publicaţii referitoare la controlul infecţiei tuberculoase la studiile Organizaţiei Mondiale a Sănătăţii (OMS), a Centrului privind controlul maladiilor (CDC), altor instituţii internaţionale. Ghidul privind controlul infecţiei în instituţiile medicale implicate în managementul tuberculozei rezistente prezintă date de actualitate şi poate fi utilizat în activitatea practică de medicii ftiziopneumologi, epidemiologi, lucrători din asistenţa medicală primară pentru întocmirea unui plan de control al infecţiei tuberculoase la nivelul instituţiei în care activează.

Importanţa celui de-al doilea ghid, elaborat de Valeriu Crudu  şi Elena Romancenco împreună cu un grup de colaboratori de la Laboratorul Naţional de Referinţă din Moldova prezintă interes şi prin faptul că, potrivit OMS, este o cercetare de pionerat în lume, materialele prezentând interes pentru specialiştii care activează în domeniul diagnosticului microbiologic al tuberculozei din diferite ţări.

Relevanţa ghidurilor trebuie considerată şi sub aspectul analizei situaţiei epidemiologice a tuberculozei în ţara noastră, studierii fenomenului rezistenţei la medicamentele antituberculoase şi al factorilor ce influenţează dezvoltarea rezistenţei antituberculoase, precum şi a necesităţii de a găsi răspunsuri la întrebările ce ţin de dezvoltarea rezistenţei la medicamentele antituberculoase pentru tratamentul tuberculozei clasice, tuberculozei rezistente (MDR), tuberculozei cu rezistenţă extinsă (XDR).

Actualmente, Republica Moldova se situează printre primele locuri în Europa după numărul bolnavilor de tuberculoză şi după numărul bolnavilor cu tuberculoză rezistentă la medicamente. Anual, 700 de moldoveni decedează din cauza acestei maladii şi aproximativ 5000 persoane se îmbolnăvesc de tuberculoză.