RAPORT al expertului local recrutat pentru planificarea strategică și elaborarea foii de parcurs în vederea pilotării serviciilor medico-psihosociale pentru populațiile ținta afectate de maladia HIV și infecții asociate prestate în cadrul Centrelor Sociale Regionale (CSR)

Raport privind evaluarea serviciilor psihosociale adresate persoanelor care trăiesc cu HIV/SIDA în Republica Moldova

Raportul privind costificarea serviciilor de prevenire HIV și suport în populațiile cheie și suport a persoanelor care trăiesc cu HIV

EVALUATION OF THE HIV MONITORING AND EVALUATION SYSTEM IN REPUBLIC OF MOLDOVA

TECHNICAL ASSISTANCE FOR THE ASSESSMENT OF BARRIERS AND FOR THE DEVELOPMENT OF A REPORT ON THE REMOVAL OF BARRIERS TO ACCESS TO HIV CONTINUUM OF CARE

Raportul evaluării reducerii riscurilor in Republica Moldova, iulie 2013

Cunoștințele, atitudinile și practicile tinerilor de 15-24 ani cu referire la HIV/SIDA, 2012

Studiul comportamental şi de seroprevalenţă, 2009

Studiul de evaluare a Cunoştinţelor, Atitudinilor şi Practicilor a populaţiei generale de 15-64 ani cu referire la HIV SIDA, 2010

Studiul de evaluare a Cunoştinţelor, Atitudinilor şi Practicilor a tinerilor de 15-24 ani cu referire la HIV SIDA, 2010

Studiul de evaluare a Cunoştinţelor, Atitudinilor şi Practicilor a tinerilor cu referire la HIV SIDA, 2008

Studiul comportamental şi de seroprevalenţă, 2007

Studiul de evaluare a Cunoştinţelor, Atitudinilor şi Practicilor a tinerilor cu referire la HIV SIDA, 2006

Studiul de Supraveghere epidemiologică a HIV SIDA, 2004